Tulokset

Urbaani älykäs enegia -hanke on päättynyt

USE-hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Hanke on nyt päättynyt. Pääosa tuloksista on tieteellisiä artikkeleita ja konferenssiesitelmiä. Kiitämme kaikkia hankkeessa mukana olleita!

USE-hankkeessa keskityttiin paikallisiin energiajärjestelmiin ja tutkittiin erityisesti kaupunkiympäristöön soveltuvaa digitaalisiin älykkäisiin ratkaisuihin perustuvaa ja skaalautuvaa energiaekosysteemin palvelumallia, joka tarjoaisi paikallisille asuinkortteleille ja kaupunginosille mahdollisuuden tuottaa ja hallinnoida paikallista energiaa ja samalla kytkeytyä perinteisiin energiaverkkoihin. Tällaisten järjestelmien kehittämishaasteet koskevat muun muassa teknologisia rajapintoja, järjestelmän luomista ja laajentamista, hallintoa, taloutta ja markkinoiden ohjausta.

Hiedanrantaan ehdotettu kaupunginosan energiajärjestelmä on perustaltaan rengasmainen. Järjestelmän tärkein yksikkö paikallistasolla on superkortteliin nojautuva energiayhteisö (ICES). Se tarkoittaa paikallisesti ja yhteisöllisesti organisoitua energiajärjestelmää, joka liittyy järjestelmänä viereisiin tai laajempiin energiajärjestelmiin. ICES kattaa sitä hallinnoivan ja käyttävän yhteisön lisäksi paikallisen energiaverkon komponentteineen ja hajautetun energiantuotannon ja kulutuksen. Superkortteli on kiinnostava energiayhteisön toteutusperustana, koska sillä on selkeät rajat, se voidaan toteuttaa kokonaisuutena, ja sen asukaspohja voi olla toiminnallisesti riittävä.

Energiaa voitaisiin tuottaa paikallisesti monella tavalla, yhtenä mahdollisuutena Näsijärveen johdetun nollakuidun jalostaminen biokaasuksi. USE-hankkeessa tuotettiin siten yksi alustava ratkaisumalli ja sitä tukevia digitaalisia järjestelmän osia.

Yhteenveto hankkeen tuloksista

Yhteenveto hankkeen tuloksista (pdf, 8 sivua) on ladattavissa oheisesta linkistä.

USE_tulostiivistelmä_20191130

Lisätty 30.11.2019.

Julkaistujen artikkeleiden linkkejä

Joensuu, T., Norvasuo, M., & Edelman, H. (2020). Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock – Case Hiedanranta. Sustainability, 12(1), 1–20. https://doi.org/10.3390/su12010327
Artikkeli pdf-muodossa on vapaasti ladattavissa linkistä.

(Päivitetty 27.1.2020.)