Toimijat

USE perustuu tutkimuksen, yritysosallistumisen ja kaupunkikehittämisen vuorovaikutukseen

Urbaani älykäs energia -hankkeen päärahoittaja on Tekesin Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa-tutkimusohjelma. Tutkimuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmä, johon kuuluvat Arkkitehtuurin, Rakennustekniikan, Signaalikäsittelyn ja Automaatiotekniikan laboratoriot. Yhteistyökumppaneina ovat Tampereen kaupunki, NCC Suomi Oy, Coolics Oy, DDC-Tekniikka Oy, Enermix Oy, PolarSol Oy, RMV Tech Oy, Treon Oy ja Intopalo Oy.

Yrityksillä on aktiivinen osuus Hiedanrannan uusiutuvan energian pilottiratkaisun konseptoinnissa ja siihen liittyvässä omien tuotteiden kehittämisessä. Tampereen kaupungille pilottiratkaisu on osa Hiedanrannan kehitysprosessia. Energian tuotto-, säästö-, ja ohjausratkaisut toteutetaan alueen tulevia infrastruktuuriratkaisujen mahdollisuuksia tutkien. Tampereen teknillinen yliopisto varustaa tutkittavat tilat mittausjärjestelyillä ja monitoroi järjestelmän toimintaa. USE-hankkeen ohella Hiedanrannan kokonaisuuteen sisältyy muun muassa biokaasun käyttömahdollisuuksia selvittävä osuus.

Osallistuvat yritykset

Coolics Oy

Coolics, suomalainen LED-komponentti ja LED-valaisinvalmistaja.

Leanheat Oy

Leanheat – jo yli 25 000 asunnossa käyttöön otettu IoT-ratkaisu, joka päivittää asuinrakennukset digiaikaan. Tekoäly ohjaa reaaliajassa asuntojen lämmitystä löytäen joka hetki optimaalisen tavan lämmittää. Samanaikaisesti Leanheat auttaa kaukolämpöyhtiöitä tuottamaan energiaa tehokkaammin sekä pienentämään hiilijalanjälkeään.

DDC-Tekniikka Oy

DDC-tekniikka Oy on avoimien kiinteistön hallintajärjestelmien toimittaja. USE-hankkeessa yritys on kiinnostunut tarkastelemaan kaupunkiympäristön hajautetun alueellisen energiapalvelukonseptin kehittämistä alhaalta ylöspäin, kiinteistöstä kohti alueellista palvelukonseptia.

Enermix Oy

Enermix Oy tarjoaa älykästä ja monipuolista ja skaalautuvaa Talotohtori-nimellä kulkevaa kiinteistöjen etävalvontaratkaisua pilvipalveluna. Palvelu mahdollistaa kiinteistöjen energiankäytön ja ylläpitokustannusten optimoinnin hyödyntäen erilaisia palveluita sekä oppivaa kiinteistöanalytiikkaa.

PolarSol Oy

PolarSol Oy kehittää ja valmistaa uusiutuvan energian hyödyntämiseen perustuvia älykkäitä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä näiden komponentteja. PolarSolin konseptiin kuuluu lämmön kerääminen eri lähteistä, kuten aurinko, ympäröivä ilma, poistoilma ja vesi sekä kerätyn ja säilytetyn lämmön käyttö ja uudelleenkierrätys.

Merkittävin osa energiankulutuksesta menee kiinteistöjen ja käyttöveden lämmitykseen. Optimoimalla kaikkien energiamuotojen vuotuista käyttöä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

RMV Tech Oy

RMV Tech Oy on kurikkalainen mikroturbiinivalmistaja, jonka tuotteet soveltuvat pienimuotoiseen joustavaan energiantuotantoon joko kiinteän sähköverkon osana tai siitä erillään. RMV Tech on kehittänyt myös kuljetettavan energiakontin, johon sopii enimmillään kolmen turbiinin kokoinen voimalaitos.

Treon Oy

Treon is a product development company specialized in designing intelligent, wirelessly connected hardware products and solutions. Our services range from complete products with high level of electromechanical integration, industrial design led product development to enabling IoT-solutions with wirelessly connected hardware.

Treon is built on decades of experience in bringing connected and highly integrated consumer electronics to life. With us, all you need is a dream. We bring it to life.

NCC Suomi Oy

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Pohjoismaat ovat NCC:n kotimarkkina-aluetta, ja sen toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maanrakennukseen ja muuhun infrastruktuuriin. NCC tarjoaa myös rakentamisessa tarvittavia aineksia sekä teiden päällystys- ja kunnossapitopalveluita. Luomme tulevaisuuden tiloja työskentelyyn ja asumiseen. Rakennustoimintamme on vastuullista ja se edistää ihmisten ja ympäristön välistä vuorovaikutusta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Intopalo Oy

We at Intopalo make sure that our clients’ business stays successful in the future, too. Our expertise is to help businesses go digital, using modern technologies and with special focus in information security. From us, our clients get new drive and energy, better profitability and maybe even new business models. As a workplace, we have senior experts coaching upcoming, rising talents and we take pride in continuously learning something new. And we really want that everyone comes to the office with a smile.