Urbaani älykäs energia

Urbaani älykäs energia -hanke tutkii ja kehittää digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa skaalautuvaa energiaekosysteemin palvelumallia ja siihen liittyviä digitaalisia palveluja ja ratkaisuja. Tutkimus liittyy konkreettisesti Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan kehitystyöhön, jonka yrityslähtöiselle energiaekosysteemille digitaaliset ratkaisut luovat perustaa. Päätuloksena on entisiin teollisuuskiinteistöihin toteutettu kokeellinen ratkaisu hajautetun energiajärjestelmän palvelumallista. Toiseksi syntyy hajautetun energiajärjestelmän komponentteja koskeva tarkastelu ja kuvaus digitaalisen tiedon hyödyntämisestä hajautetussa energiajärjestelmässä. Kolmanneksi tuotetaan arvio ratkaisujen vaikutuksesta alueen suunnitteluun ja toteuttamiskokonaisuuksiin.
Paikallinen kaupunginosan energiajärjestelmä

Monen teknologian sovittaminen kaupunkiympäristöön tuo saman tapaisia haasteita kuin käytännön yhdyskuntasuunnittelu. Energiaekosysteemin toteuttaminen eri mittakaavatasoilla edellyttää palveluratkaisujen sovittamista yksittäiseen kiinteistöön, pienalue- ja korttelitasolle, kokonaiseen kaupunginosaan ja mahdollisesti tätäkin laajemmalle alueelle.

USE-hankkeen tavoitteet
Pilottikohde Tampereen Hiedanrantaan

Hiedanrannan aiemman energiaintensiivisen teollisuuden kiinteistöt sopivat hyvin paikallisen energiaratkaisun esittelytiloiksi. USE-hankkeessa pilotoidaan toimivaa energiajärjestelmää ja sen IoT-ratkaisuja. Lähtökohtana on kulttuuritila Kuivaamo, mutta ratkaisu ja sen toiminnalliset piirteet tarkentuvat tutkimuksen kuluessa. Etenemistä voi seurata täällä.

Hankkeen yritykset, toimijat ja yhteistyö

Hankkeen rahoittajina ovat Tekes, Tampereen kaupunki, yritykset ja Tampereen teknillinen yliopisto. Mukana olevilla yrityksillä on aktiivinen rooli ratkaisujen kehittelyssä ja yhdistämisessä kaupunginosan kehittämiseen. Tutkimuksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston monitieteinen tutkijaryhmä. Olemme osa Hiedanrannan kehittäjäyhteisöä.

Yritysten ja toimijoiden esittely

Seuraa USE-hanketta Twitterissä

Yhteystiedot

Professori Harry Edelman (hankkeen johtaja)
puh. 040 514 9993

Yliopistotutkija Markku Norvasuo
puh. 050 512 4593

Tohtorikoulutettava Tuomo Joensuu
puh. 050 309 0413

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi (at) tut.fi

© 2017 Tampereen teknillinen yliopisto